Fotogalerie

Ukázka námi realizovaných projektů:

Kácení vrb – pivovar Chříč

Kácení několika kusů vrb, u kterých hrozilo vylomení, a které se nakláněly nad ovocný sad a budovy. Převážná většina porostu vrb však byla ponechána přirozenému vývoji.

Kácení stromů – Lipsko, Německo

Městská zeleň – Benešov nad Černou

Pro toto malebné město jsme mimo jiné provedli ošetření památného stromořadí červených dubů, stromořadí lip, kompletní řez dřevin na městském hřbitově a ošetření této krásné solitérní lípy.

Památný dub – Pusté skaliny

U solitérního dubu stojícího na okraji obce jsme odstranili pouze suché větve, které by mohly ohrozit kolemjdoucí. Řídíme se heslem, že méně je někdy více.

Redukce ořešáku

Ořešák byl v minulosti nevhodně jednostranně razantně zakrácen. V důsledku toho byla narušena jeho stabilita a navíc byl napaden houbovými chorobami. Jako přijatelné řešení jsme zvolili tzv. obvodovou redukci (mírné zakrácení v horních partiích koruny) – strom stále vypadá jako strom a staticky je na omezenou dobu zajištěn.

Sesazovací řez topolů

Topoly byly již na pokraji životnosti. Jediným vhodným zásahem bylo sesazení (větší zakrácení koruny stromu). Nicméně i tak jsme odstranili převážně suché špičky stromů a tzv. živého dřeva jsme odstranili relativně málo. Tento typ řezu slouží jako alternativa k okamžitému pokácení. Standardně ho neprovádíme.

Komentáře jsou vypnuty.