Použití dřeva listnatých keřů

A máme tu další pokračování v sérii použití dřeva.

Listnaté keře

• jeřáb – těžké tvrdé dřevo, využívá se k výrobě fléten. Dříve dřevěné hřeby, tkalcovské člunky, šrouby, válce mandlů, řeznické špalky.
• líska obecná – měkké pružné dřevo, dnes bez průmyslového využití, dříve se používaly především pařezové výmladky (pruty) jako pletiva k výplni příhrad, k pletení plotů, v košíkářství, ke krytí selských stavení, polních stodol.
• zimolez obecný – velmi tvrdé dřevo, které patří k nejhouževnatějším, nejhustším a nejtěžším (900 kg/m3) domácím dřevinám. Průmyslové využití dnes neexistuje, protože zimolezového dřeva je nedostatek (pouze tenké kmínky, pomalu roste). Dříve se z něj vyráběly dřevěné hřeby, troubele k dýmkám, drobné soustružení.
• zimostráz – velmi těžké, tvrdé a homogenní dřevo, používané pro účely xylografie, vykládání, intarzie, flétny, rukojeti pravítka, sošky.

Komentáře jsou vypnuty.