Standard řezu stromů

Co je standard řezu

Standard řezu vydává státní organizace Agentura pro ochranu přírody a krajiny, která je zpracovává ve spolupráci s akademickými pracovišti a dalšími odbornými autoritami (například Mendelova lesnická a zemědělská univerzita v Brně).

Dokument má charakter doporučení (nejedná se tedy o technickou normu). Je to detailní popis toho jak správně řezat stromy – velký pokrok, protože každý má jiný názor na to, jak konkrétní strom ořezat.

Majitel stromu často řekne jen: „Ořežte mi strom“ – jeden to myslí jako odříznout tam jednu větev a tam druhou, druhý by naopak zakrátil strom o polovinu. Standard řezu předchází podobným nedorozuměním, tím, že jasně říká, co přesně se má v konkrétních případech řezat.

Důvody proč vyžadovat řez stromů podle standardu

Víme, co na stromě chceme: Standard nám pomůže určit, v jakých případech se použije jaký typ řezu.  Víme také, jak má dobře provedený řez vypadat.

Šetříme stromy: Bude-li řez proveden dle standardů, minimalizují se škody na stromech (řeže se jen to, co je nutné pro splnění účelu a ne více). Standard navíc určuje, jak má vypadat správně provedená řezná rána, že při ošetření stromu se nesmějí používat stupačky ap.

Odfiltrujeme neodborné zájemce o zakázku: Požadavek provést řez podle standardu funguje jako jakési síto, které odfiltruje nekompetentní dodavatele – ti zpravidla nevědí a ani nejsou schopni takový řez realizovat.

Porovnání cen: V případech, kdy je více uchazečů o zakázku, nám standard umožní porovnat přesně ceny. Standardy určují, jak má vypadat řez. Když se jen tak řekne, že bude proveden “ořez stromu”, tak to může znamenat cokoliv. Standard navíc přesně určuje, jak má být po práci pod stromem uklizeno (častý kámen úrazu při předávání práce), na co si má realizátor dát během řezu pozor (také může mít vliv na cenu).

Veřejná zeleň: Stále častěji je z výše uvedených důvodů vyžadováno provedení ořezu stromů podle standardu u veřejné zeleně. Dle mého názoru a zkušeností je smysluplné vyžadovat řez podle standardu kdykoliv je zakázka financována z veřejných peněz. V případě privátních peněz to dává smysl od 5 ošetřených stromů a výš (minimálně umožní porovnat ceny) a samozřejmě kdykoliv chce mít zadavatel jistotu, že bude řez proveden odborně.

Kdy standard nepotřebujeme

V případě, že se jedná o jeden či několik stromů a přesně víme, co potřebujeme docílit. Příklady: náš strom se naklání nad sousedovu střechu, strom roste do elektrického vedení nebo větve stromu ošlehávají sousední budovu.

Chceme-li mít v těchto případech garantováno, že práci provede odborník, tak můžeme vyžadovat například certifikát Český certifikovaný stromolezec nebo Evropský stromolezec.

Krátký průvodce standardem pro laika

Standardy najdete ke stažení na stránce Agentury pro ochranu krajiny a přírody. Pod odkazem 02 002 řez stromů po zadání Vašeho mailu Vám bude standard odeslán a Vy si ho můžete stáhnout do počítače jako soubor ve formátu PDF.

Za přečtení stojí (pokud nemáte chuť a čas prolistovat celé znění)

  • obrazové přílohy na konci: názorně a srozumitelně ukazují část toho, co je v předchozím textu napsáno
  • kapitola 2: Technika řezu – zde především podkapitoly 2.2 a 2.4
  • kapitola 3.2 : Řezy udržovací – řeší  řezy prováděné u normálně rostlých nepoškozených stromů
  • kapitola 3.3 : Řezy stabilizační – řeší varianty řezů u stromů, které chceme zakrátit z důvodů stability
  • kapitola 4: Úprava stanoviště – jak má být uklizeno (důležité hlavně jde-li Vám o porovnání cen od různých uchazečů)

Nejčastější typy řezu

V praxi nejvíce využívané typy řezu stromů vysvětlím v samostatném článku.

Komentáře jsou vypnuty.