Typy řezu stromů dle standardu

V tomto článku se pokusím krátce vysvětlit v praxi nejvíce využívané typy řezu stromů. Postupuji podle pořadí, ve kterém jsou uvedeny ve standardu (číslo 02 002 Řez stromů), který vysvětluji v minulém článku. Vynechávám řezy v praxi málo používané. Upozorňuji, že se jedná o hodně zjednodušený výklad, přesné znění je uvedeno vždy přímo ve standardu.

Řez výchovný

Jedná se o zapěstování vysazeného stromu nebo řez mladého stromu. Neodstraňujeme koncový terminální výhon! Snažíme se respektovat přirozený habitus daného druhu, zároveň je to ale ideální čas pro odstranění spodních větví a větví, které směřují k nějakému objektu (větve jsou ještě malé a strom tedy tolik neporaníme).

Řez bezpečnostní

Častý řez u dospělých stromů. Řežeme to, co nám může teď spadnout na hlavu nebo na barák. Odřezáváme hlavně větve suché, zlomené a visící. Není to preventivní řez: neodřezáváme větve, které by se za pár let vylomit mohly.

Řez zdravotní

Nejčastější řez u dospělých stromů – jeho cílem je zabezpečení dlouhodobé funkce a perspektivy stromu na stanovišti – hodně zjednodušeně řeže se to, co je potřeba. Jeho samozřejmou součástí je řez bezpečnostní a navíc odstraňujeme větve nemocné, odumírající a zakracujeme preventivně dlouhé větve, které by se mohly v budoucnu vylomit. Důležité je přizpůsobit tento druh řezu stavu stromu – například starý odumírající strom tímto zásahem nezachráníme. Nesmíme odstranit více než 20 % asimilačního aparátu!

Redukční řezy lokální

Zakrácení části stromu směrem k budově, drátům, k silnici a nebo také zakrácení malé části stromu z důvodu stabilizace (strom se třeba výrazně vyklání na jednu stranu, poškozený jeden z kmenů stromu ap.). Větve zakracujeme na dostatečně silnou postranní větev.

Redukce obvodová

Provádíme na stromech za účelem snížení náporové plochy větru a snížení těžiště (tím se sníží riziko vývratu stromu či vylomení kmenů či silných větví). Větve zakracujeme od konců (většinou se provádí malé řezy do průměru 5 cm). Nejvíce se zakracují větve v horní části koruny a směrem dolů se délka zakrácení zmenšuje (spodní větve nezakracujeme případně vůbec). Nesmí se odstranit více než 30 % listového aparátu a musí být zachovaný přirozený tvar koruny. Provádí se pouze u starších stromů.

Sesazovací řez

Hluboký řez až na kmen a silné kosterní větve. Pro strom je tento zásah destruktivní. Provádí se pouze jako alternativa ke kácení u stromů s dobrou výmladností (hlavně topoly a vrby). Provádí se pouze u stromů, kde hrozí riziko okamžitého vývratu.

Komentáře jsou vypnuty.